//Kontakt

Adres naszego biura

Dabex-Kraków Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 37
31-574 Kraków
tel. +48 12 411 02 22
tel. +48 533 104 801
fax. +48 12 417 10 66
biuro@dabex.com.pl

dodolan manuk catalog template
dodolan manuk catalog template

Dabex-Kraków Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie ul. Markowskiego 8/39, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233099.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100.000,00 zł.
NIP: 945-202-88-46
REGON: 120024364
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.